ORGANIZACIONA JEDINICA POVJERENIK
URED NAČELNIKA, ODJELI I ODSJECI U PU Posavec Danijel 
PP VARAŽDIN  Karabegović Biserka
PPRP VARAŽDIN  Karabegović Biserka
PGP VARAŽDIN  Grujić Tea
IJP VARAŽDIN  Karabegović Biserka
PP IVANEC  Blaško Davor 
PP NOVI MAROF  Ključarić Damir 
PP LUDBREG  Siniša Habek 
UMIROVLJENICI  Karabegović Biserka
ZATVOR VARAŽDIN  Gregur Miroslav 
KAZNIONICA LEPOGLAVA Hranj Fridrih