ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA I OSTALIH TIJELA UDRUGE IMENOVANI PREMA STATUTU I POSLOVNIKU (izvadak iz zapisnika Skupštine održane 02. 02. 2011. godine)


1. Predsjednik udruge:

HABEK SINIŠA

2. Zamjenici predsjednika:
POSAVEC DANIJEL
KARABEGOVIĆ BISERKA
BLAŠKO DAVOR

3. Tajnik:
MARIO MEDENJAK

4. Zamjenik tajnika:
MURIĆ MATKO

5. Rizničar:
BOLČEVIĆ MARTINA

6. Stalni Zapisničar:
GRUJIĆ TEA

7. Koordinator za putovanja i susrete:
KOMES DRAŽEN

8. Koordinator za propagandu i marketing:
KOLARIĆ MARINA

9. Urednik:
JOSIP GAVRANOVIĆ

Članovi nadzornog odbora:

1. Predsjednik:
GREGUR MIROSLAV

2. Članovi:
KLJUČARIĆ DAMIR
SRADA MILJENKO

Članovi stegovnog suda:

1. Predsjednik:
STEPAN VLADO

2. Članovi:
BEZAK DAVOR
LESJAK SMILJAN