International Police Association

International Police Association

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA I OSTALIH TIJELA UDRUGE IMENOVANI PREMA STATUTU I POSLOVNIKU (izvadak iz zapisnika Skupštine održane 02. 02. 2011. godine)


1. Predsjednik udruge:
MARIO MEDENJAK

2. Zamjenici predsjednika:
POSAVEC DANIJEL
HABEK SINIŠA
BLAŠKO DAVOR

3. Tajnik:
DARKO LESKOVAR

4. Zamjenik tajnika:
DEJAN RADIGOVIĆ

5. Blagajnik:
VLADO VODOPIJA

6. Zapisničar:
SNJEŽANA ĐURANEC

7. Koordinator za putovanja i susrete:
KOMES DRAŽEN

8. Koordinator za propagandu i marketing:
KOLARIĆ MARINA

9. Urednik:
JOSIP GAVRANOVIĆ

Članovi nadzornog odbora:

1. Predsjednik:
BORIS VESELNIK

2. Članovi:
VELIMIR HOČURŠČAK
GREGUR MIROSLAV

Članovi stegovnog suda:

1. Predsjednik:
KIHAS DANIJEL

2. Članovi:
ANTUN SAČIĆ
ĐURIN DRAŽEN